Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Trwa listopad – miesiąc biblioterapii! To właśnie dziś – 14 listopada – obchodzimy Ogólnopolski Dzień Biblioterapii, tym razem pod hasłem: “Kto czyta – rozumie”.

Święto zainicjowane zostało w 2016 roku przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne (PTB) w 19. rocznicę zarejestrowania organizacji.

Etymologia wyrazu „biblioterapia” (greckie biblion = książka, a therapeuo = leczę), wskazuje na jego funkcję i treść, tj. oznaczanie zastosowań lektury książek jako środka leczniczego chorych. Wobec powyższego, centralnym pojęciem biblioterapii musi być proces leczniczego oddziaływania literatury, szerzej sztuki słowa, na jej odbiorcę-pacjenta, stymulowany jednak przez biblioterapeutę.

(Źródło: Czernianin W., Wprowadzenie do biblioterapii, s. 17, [w:]Czernianin W., Czernianin H., Chatzipentidis K. (red.), Podstawy współczesnej biblioterapii. Podręcznik akademicki, Wrocław 2017)

 

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca