Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe

Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów

Archiwa

godło

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

 

 

 

KURS ADR

Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych

 

To kurs specjalistyczny, który powinien odbyć każdy kierowca, który zamierza wykonywać przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.

 

 

W ramach kursu uczestnicy poznają:

  1. zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne,
  2. zasady postępowania kierowcy w czasie: załadunku, wycieku, pożaru, przejazdu przez tunele,
  3. przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
  4. zasady ochrony przed działaniem osób trzecich (terroryzm),

 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z branży ADR.

Kurs kończy się egzaminem, po którym słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat, przed upływem tego okresu należy odbyć kurs doszkalający, który przedłuża uprawnienia na kolejne 5 lat.

Udział w szkoleniu jest wymagany przez obowiązujące przepisach prawa – Umowę ADR oraz Ustawę
o transporcie towarów niebezpiecznych.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym oraz wydaniem międzynarodowego zaświadczenia ADR honorowanego również w całej Europie.

 

Formularz_zgłoszeniowy – pdf

 

Kurs podstawowy – wszystkich klas

Kurs podstawowy uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze).

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy.

Okres ważności wydanego świadectwa wynosi 5 lat.

Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Kurs specjalistyczny – przewóz w cysternach

Kurs specjalistyczny może zostać przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim. Kurs z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych cysternami uprawnia do przewozu ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7.

Minimalny wiek uczestnika to 21 lat

 

Kurs specjalistyczny – klasy 1 i 7

Klasa pierwsza to materiały wybuchowe, klasa siódma – materiały promieniotwórcze. Z uwagi na bardzo duże niebezpieczeństwo szkolenie z tych klas zostało wydzielone z kursu podstawowego.

Minimalny wiek uczestnika to 21 lat.

 

EGZAMIN

Przed rozpoczęciem egzaminu osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ADR musi złożyć u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej formularz zgłoszeniowy z aktualnym zdjęciem o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz własnoręcznym podpisem wpisanym w określoną ramkę. Formularz będzie stanowić bazę do wyprodukowania dokumentu dla kierowcy.

Egzamin przeprowadzany jest niezwłocznie po zakończeniu szkolenia lub w innym termin uzgodnionym przez podmiot przeprowadzający szkolenie przed komisją złożoną z dwóch osób powołanych przez marszałka województwa.

 

KURSY ADR

Kurs podstawowy – wszystkich klas – 400 ÷ 450zł  w zależności od liczebności grupy

Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach – 300 zł

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy I  – 300 zł

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy VII – 300 zł

powiat

EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych

Nasza współpraca