Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe

Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów

Archiwa

godło

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Dyrekcja

mgr Bogusz Adam – dyrektor GCKZ

mgr Słowiński Krzysztof – wicedyrektor

mgr Turski Bogdan – wicedyrektor

Nauczyciele

mgr inż. Aleksandrowicz Krzysztof
mgr Aleksandrowicz Renata
mgr Badecki Grzegorz
mgr Cybiński Henryk
Czahajda Zdzisław
mgr Czaja Dariusz
inż. Czajkowski Krystian
mgr Grochowina Leszek
mgr Henc Paweł
mgr Hoffmann Andrzej
Jarząbek Lech
mgr Klara Grzegorz
mgr Kościelny Paweł
mgr Leciej Janusz
mgr Łachowski Paweł
mgr inż. Matecki Przemysław
mgr Matysiak-Czaja Paulina
lic. Mrówczyński Marcin
mgr Nadolny Józef
mgr Nowak Marian
mgr Sieroń Leszek
mgr inż. Skórski Ryszard
mgr inż. Skórski Wiktor
Smętek Michał
Sroka Ryszard
mgr Stępniak Adam
Świtalski Arkadiusz
lic. Weinert Piotr
mgr Żyta Piotr

Administracja i obsługa

mgr Okrzymowska Ewa – główny księgowy GCKZ
Chrząstowska Elżbieta
mgr Gąsior Zuzanna
mgr Świtalska Ewelina

Kulpa Damian
Napieraj Jacek
Szarkowski Marian
Białęcka Jadwiga
Englard Aleksandra
Ola Wiesława

powiat

EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych

Nasza współpraca