Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

godło

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

 1. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o powierzenie  grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0702/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej w dniu 6 maja 2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC),Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
  Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

  1. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
  • Obszar techniczny – Zakup oprogramowania i sprzętu dla Starostwa Powiatowego w Głogowie
  • Obszar kompetencyjny – Szkolenia dla pracownika IT Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
  • Obszar organizacyjny – Audyty i Polityka Bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Głogowie i pozostałych jednostek organizacyjnych
  1. GRUPY DOCELOWE:
  • Pracownicy Starostwa Powiatowego w Głogowie
  • Pracownicy 17 podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego tj.
  • I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
  • II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie
  • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie
  • Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
  • Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie
  • Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
  • Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie
  • Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie
  • Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
  • Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
  • Domu Pomocy Społecznej Magnolia w Głogowie
  • Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie
  • Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie
  • Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie
  • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie
  1. CEL PROJEKTU:

  Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Głogowie i podległych powiatowi 17 jednostek organizacyjnych.

  1. EFEKTY I REZULTATY:

  Efektem realizacji będzie wprowadzenie niezbędnych procedur, zwiększenie świadomości użytkowników, wdrożenie urządzeń i programów zwiększających dostępność i bezpieczeństwo informacji.

  Projekt przyczyni się do skuteczniejszego zapobiegania i reagowania w razie zaistnienia takiej potrzeby na incydenty w systemie informatycznym

  1. WARTOŚĆ PROJEKTU: 977 011,00 PLN
  2. WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 739 500,00 PLN

  #FunduszeUE

  #FunduszeEuropejskie

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca