Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

W środę, 5 czerwca br. odbędzie się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie II Konferencja Powiatowa „Bliżej siebie – jak szukać porozumienia w rodzinie”. Zakres tematyczny zaplanowanych prelekcji podejmuje temat niezwykłej wagi, mianowicie zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Program konferencji:

✔️15:00- 15:10 Otwarcie konferencji – Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak
✔️15:10-15:50 „Cykl życia rodziny i jej zagrożenia. Statystyka samobójstw w poszczególnych grupach wiekowych” – dr Marta Kuźmiak – Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie
✔️15:50 – 16:30 „System rodzinny wobec wymagań i wyzwań współczesności” – Patrycja Łyżwa – psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie
✔️16:30- 17:10 „Jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem. Jak nie wychowywać a towarzyszyć dziecku?” – Katarzyna Hanke – psycholog Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie
✔️17:10-17:50 „Wpływ uzależnienia na rodzinę. Relacje rodzinne, DDA, współdziałanie” – Magdalena Wolska – psycholog Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii
Uzależnień w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie
✔️17:50-18:00 Zakończenie

Konferencja ma charakter otwarty, bezpłatny.

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca