Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Ze względu na awarię Biuletynu Informacji Publicznej – BIP Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej i chwilowego braku zapewnienia ciągłości dostępu do informacji zgromadzonych na tej stronie, wszystkie informacje dotyczące OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – Dostawy nr 579049-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. są dostępne tutaj.
OGŁOSZENIE dotyczy zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów do produkcji na potrzeby Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie.

S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego – pdf

S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego – doc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – pdf

Protokół z otwarcia ofert – 06.07.2018

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 11.07.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – 11.07.2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy 24.07.2018

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca