Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2021-2022

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

2 września br. rozpoczął się w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej kolejny rok szkolny 2015/2016.

Uczniów klas I przywitał dyrektor placówki – Adam Stępniak. W ramach Centrum Kształcenia Praktycznego naukę rozpoczęło 632 uczniów w 27 oddziałach podzielonych na 93 grupy. Fachową bazę pedagogiczną zapewnia 29 nauczycieli w tym nauczyciel bibliotekarz i pedagog szkolny.

W pierwszym tygodniu września wszyscy uczniowie zaczynający w danym dniu zajęcia spotkali się z nauczycielami z którymi będą mieć zajęcia praktyczne. Zostali zapoznani z organizacją zajęć, zasadami pracy GCEZ, przepisami porządkowymi, ogólnymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz PPOŻ.

Podczas pierwszych zajęć organizacyjnych nauczyciele – opiekunowie podzielili swoje klasy na kilkuosobowe grupy, a następnie oprowadzili uczniów po pracowniach placówki aby w następnym tygodniu wszyscy mogli trafić bezpośrednio na zajęcia zgodnie z harmonogramem przejść.

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca