Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Ruszyły Głogowskie Dni Recyklingu, które potrwają do 29 września br. W ich trakcie można znaleźć szereg atrakcji, skierowanych głównie do młodzieży szkolnej. 

Odbędą się m.in.: wystawa upcyklingowo-recyklingowa “Mistrzowie Eko-designu” połączona z warsztatami recyklingowo- upcyklingowymi z “Mistrzami Eko- designu”, podczas których będzie możliwe samodzielnie zmierzenie się z up-cyklingiem, pod czujnym okiem autorów wystawy. Każda zainteresowana osoba będzie mogła dowiedzieć się jak rozpocząć swoją przygodę z eko-designem i up-cyklingiem.

Odbędą się też warsztaty ekologiczne w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie. Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Głogowa na temat szeroko pojmowanej segregacji odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Zakres obejmował będzie trzy grupy surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne. Warsztaty będą miały charakter poznawczy i interaktywny, odbywać się będą zarówno w plenerze jak i salach edukacyjnych. Zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami i recyklingu będą prezentowane w postaci pokazu filmu ukazującego pracę i procesy, jakie zachodzą na RIPOK. Uczestnicy zapoznają się również z funkcjonującą na terenie RIPOK ścieżką edukacyjną.

Akcja ekologiczna “Recykling na sportowo”, w ramach której przewiduje się szereg interdyscyplinarnych zajęć, sportowych, których powiązanie stanowić ma edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadowej. Przedsięwzięcie ma na celu poprzez przekazywanie i poszerzanie wiedzy na temat ekologii w zakresie gospodarki odpadowej, w sposób zarówno teoretyczny jak i praktyczny, propagowanie postaw ekologicznych. Akcja skierowana do zorganizowanych grup szkolnych.

Warsztaty recyklingowo-upcyklingowe pt.” Segregacja rewelacja”, w ramach których przewiduje się szereg interdyscyplinarnych warsztatów, których powiązanie stanowić ma edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadowej. Przedsięwzięcie ma na celu poprzez przekazywanie i poszerzanie wiedzy na temat ekologii w zakresie gospodarki odpadowej, w sposób zarówno teoretyczny jak i praktyczny, propagowanie postaw ekologicznych. Interdyscyplinarność proponowanych w ramach akcji ekologicznej warsztatów będzie stanowić atrakcje dla bezpośrednich odbiorców akcji, ale przede wszystkim przyczyni się do przetwarzania, zapamiętywania i w rezultacie wykorzystywania zdobytej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej.

A wszelkie szczegóły znaleźć można na stronie: http://suezglogow.pl

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca