Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Wytyczne – COVID-19 – EGZAMIN ZAWODOWY 2019-2020

Dzień dobry
Proszę zapoznać się z zamieszczonym załącznikiem Wytyczne – COVID-19 – EGZAMIN ZAWODOWY 2019-2020. Są tam zawarte informacje jakie zdający MUSI spełnić aby został dopuszczony do egzaminu w części praktycznej.

Najważniejsze informacje organizacyjne:

  1. Należy być obecnym na 40 minut przed planowanym egzaminem (np. egzamin o godz. 8.00, obecność zdającego o 7.20).
  2. Jeśli to możliwe, przyjść na egzamin już przebranym w odzież roboczą.
  3. Obowiązuje Z A K A Z wejścia na teren budynku GCKZ. Należy oczekiwać przed wejściem głównym, z zachowaniem bezpiecznej odległości między zdającymi.
  4. Oczekując na egzamin, usta i nos muszą być zasłonięte maseczką lub przyłbicą. Brak zabezpieczenia będzie skutkował nie wpuszczeniem zdającego na salę egzaminacyjną.
  5. Zdający musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz długopis z czarnym tuszem.

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca