Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego „Młody Poeta Dolnego Śląska”.

Konkurs trwa od 18.02.2019 r. do 27.04.2019 r. natomiast termin dostarczenia prac mija 29.03.2019 r. Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji.

Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom Silesiana. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.04.2019 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, a także opublikowane na stronie biblioteki oraz blogu targów Sielsiana. Wszelkie szczegóły odnośnie konkursu: https://bifk.info/2019/02/28/konkurs-na-wiersz-mlody-poeta-dolnego-slaska/

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca