Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu
W dniu 9 maja br. w siedzibie firmy E-Towers Famaba S.A. został podpisany List Intencyjny o współpracy pomiędzy tym przedsiębiorswtem a Powiatem Głogowskim i powiatowymi placówkami oświatowymi.
Spotkanie dotyczyło objęcia patronatu przez E-Towers Famaba S.A. nad technikiem spawalnictwa w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie. Współpraca będzie polegać również na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, doradczej, promocyjnej, organizowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego w placówkach oświatowych Powiatu Głogowskiego.
Dokument podpisali: Prezes Zarządu E- Towers Famaba S.A., Zarząd Powiatu Głogowskiego oraz Dyrektor GCKZ – Adam Bogusz. (Fot. Powiat Głogowski)

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca