Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

godło

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Tradycją naszej placówki są coroczne spotkania uczniów z policjantami, które odbywają się w pierwszych tygodniach każdego roku szkolnego.

Podobnie więc jak i w latach ubiegłych, również i teraz – na przełomie września i października uczniowie mieli okazje dowiedzieć się o wielu sprawach dotyczących bezpieczeństwa w trakcie drogi do i ze szkoły oraz o wszelkich zagrożeniach czyhających na uczniów opuszczających teren placówki. Policjanci pouczyli również uczniów w kwestiach m.in. palenia i zanieczyszczania w miejscach publicznych oraz przebywania na pobliskich terenach prywatnych lub należących do wspólnot mieszkaniowych.

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca