Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe

Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów

Archiwa

godło

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Branża mechaniczna przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach związanych z obróbką ręczną, ślusarstwem i montażem,  hutnictwem, górnictwem, obróbką mechaniczną na obrabiarkach konwencjonalnych oraz na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

 1. Technik mechanik – MEC.03/MEC.09
 2. Technik przemysłu metalurgicznego – MTL.03/MTL.05
 3. Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – GIW.04/GIW.10
 4. Użytkowanie obrabiarek skrawających – MEC.05

Nauczanie w branży mechanicznej odbywa się obecnie w kilku zawodach.

 1. Mechanik pojazdów samochodowych – MOT.05
 2. Kierowca mechanik – TDR.01
 3. Technik spawalnictwa – MEC.08/MEC.10
 4. Elektryk – ELE.02
 5. Elektromechanik pojazdów samochodowych – MOT.02
 6. Technik automatyk – ELM.01/ELM.04
 7. Technik mechanik – MEC.03/MEC.09
 8. Technik przemysłu metalurgicznego – MTL.03/MTL.05
 9. Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny – GIW.04/GIW.10
 10. Technik pojazdów samochodowych – MOT.05/MOT.06

Na zajęciach uczniowie poznają techniki wytwarzania części i elementów,  technologię i zasady obróbki ręcznej oraz montażu i demontażu części. Na pracowniach C7,C8 poznają zasady działania i uczą się obsługi obrabiarek konwencjonalnych jak również obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Na pracowni C9 poznają podstawy obróbki plastycznej, cieplnej  i cieplno-chemicznej, metody odlewania metali i zasady  metalurgii ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie przepisów BHP.

powiat

EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych

Nasza współpraca