Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe

Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów

Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

 

 

 

KURS ADR

Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych

 

To kurs specjalistyczny, który powinien odbyć każdy kierowca, który zamierza wykonywać przewozy drogowe towarów niebezpiecznych.

 

 

W ramach kursu uczestnicy poznają:

  1. zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne,
  2. zasady postępowania kierowcy w czasie: załadunku, wycieku, pożaru, przejazdu przez tunele,
  3. przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
  4. zasady ochrony przed działaniem osób trzecich (terroryzm),

 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z branży ADR.

Kurs kończy się egzaminem, po którym słuchacz otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Zaświadczenie ważne jest przez 5 lat, przed upływem tego okresu należy odbyć kurs doszkalający, który przedłuża uprawnienia na kolejne 5 lat.

Udział w szkoleniu jest wymagany przez obowiązujące przepisach prawa – Umowę ADR oraz Ustawę
o transporcie towarów niebezpiecznych.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym oraz wydaniem międzynarodowego zaświadczenia ADR honorowanego również w całej Europie.

 

Formularz_zgłoszeniowy – pdf

 

Kurs podstawowy – wszystkich klas

Kurs podstawowy uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze).

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy.

Okres ważności wydanego świadectwa wynosi 5 lat.

Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Kurs specjalistyczny – przewóz w cysternach

Kurs specjalistyczny może zostać przeprowadzony po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim. Kurs z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych cysternami uprawnia do przewozu ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7.

Minimalny wiek uczestnika to 21 lat

 

Kurs specjalistyczny – klasy 1 i 7

Klasa pierwsza to materiały wybuchowe, klasa siódma – materiały promieniotwórcze. Z uwagi na bardzo duże niebezpieczeństwo szkolenie z tych klas zostało wydzielone z kursu podstawowego.

Minimalny wiek uczestnika to 21 lat.

 

EGZAMIN

Przed rozpoczęciem egzaminu osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia ADR musi złożyć u przewodniczącego komisji egzaminacyjnej formularz zgłoszeniowy z aktualnym zdjęciem o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz własnoręcznym podpisem wpisanym w określoną ramkę. Formularz będzie stanowić bazę do wyprodukowania dokumentu dla kierowcy.

Egzamin przeprowadzany jest niezwłocznie po zakończeniu szkolenia lub w innym termin uzgodnionym przez podmiot przeprowadzający szkolenie przed komisją złożoną z dwóch osób powołanych przez marszałka województwa.

 

KURSY ADR

Kurs podstawowy – wszystkich klas – 400 ÷ 450zł  w zależności od liczebności grupy

Przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach – 300 zł

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy I  – 300 zł

Przewóz materiałów niebezpiecznych klasy VII – 300 zł

powiat

EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych

Nasza współpraca