Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe

Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów

Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS KWALIFIKACYJNY

 

 

 

Proszę otworzyć formularz zgłoszeniowy za pomocą Adobe Acrobat Reader DC.
Następnie proszę go wypełnić wpisując tekst w miejscach podświetlonych na czerwono i wydrukować.
Po wydrukowaniu formularza proszę go czytelnie podpisać i wysłać do naszej placówki (dane teleadresowe są umieszczone na formularzu).

Podpisany formularz zgłoszeniowy można złożyć:

  • osobiście w sekretariacie placówki,
  • przesłać tradycyjnie pocztą lub faksem,
  • zeskanować i dołączyć do wiadomości e-mail.

UWAGA!!!
Załączników proszę nie wysyłać, prześlecie je Państwo wówczas gdy otrzymacie informację celem ich uzupełnienia.

powiat

EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych

Nasza współpraca