Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Na II sesji Młodzieżowa Rada Powiatu Głogowskiego podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na przygotowanie projektu graficznego na “Logo Młodzieżowej Rady Powiatu Głogowskiego”. Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego projektu graficznego na logo MRPG, które stanie się elementem identyfikacji wizualnej Rady.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2022 r., poprzez formularz: https://forms.gle/k1S7jvQrkMS12eVW6
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
1) projekt graficzny logo w odpowiednim formacie i rozdzielczości
2) klauzulę RODO
3) oświadczenie/oświadczenie opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego
4) zgoda opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego
Wszelkich informacji na temat konkursu i regulaminu udzielamy pod adresem e-mail: mr@powiat.glogow.pl
Regulamin Konkursu: https://tiny.pl/9jwhk
Klauzula RODO: https://tiny.pl/9jwhn
Oświadczenie/oświadczenie opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego: https://tiny.pl/9jwh8
Zgoda opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego: https://tiny.pl/9jwhs

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca