Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Czytaj więcej →

KLAUZULA INFORMACYJNA

Czytaj więcej →

Kursy

Kursy kwalifikacyjne

Darmowa nauka dla dorosłych

Czytaj więcej →

Formularz zgłoszeniowy →

Egzaminy zawodowe
Kalendarz roku szkolnego

2023-2024

Zobacz →

Recykling pojazdów
Archiwa

miasto
men
kuratorium
cke
oke
koweziu

Od 24 lutego na terenie powiatu głogowskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Przed komisją lekarską stanie około 500 osób, mężczyzn i kobiet. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kwalifikacja wojskowa potrwa do 13 marca br. W tym czasie około 500 pełnoletnich mężczyzn i kobiet stanie przed komisją lekarską, która mieścić się będzie na parterze w przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie.

Zasadniczym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie to należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Brak wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Przed komisja stawić się muszą osoby, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat – w roku 2020 jest to rocznik 2001 i urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (max 24. latkowie), kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków oraz osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

powiat
EFRR

GCEZ realizuje projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Biuletyn informacji publicznej

Dla nauczycieli

Monitorowanie wykorzystania pracowni dostarczonych do szkół w ramach projektu "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" - wzór tabeli →

Mapa szkół Zawodowych
Nasza współpraca